english | עברית | русский

תאונת עבודה - פיצויים. ביטוח לאומי - תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה.

לאנושי ושות' משרד עורכי דין גישור בוררות ונוטריון, נסיון של עשרות שנים בטיפול בנפגעי תאונות עבודה ומאות לקוחות מרוצים אשר בחרו בנו לייצגם על מנת שיזכו למקסם את סכום בפיצויים אותם קיבלו עקב פגיעתם המצערת בתאונת העבודה.

לתאונת עבודה עשויים להיות שלושה מישורים מקבילים.  האחד - המישור הסוציאלי, ביחסים שבין העובד למוסד לביטוח לאומי. השני - המישור הנזיקי, ביחסים שבין העובד למעביד (או צד שלישי, כמפורט להלן). השלישי - במידה ולעובד היה ביטוח פרטי (נכות, אובדן כושר עבודה וכיו"ב), אזי קמה לעובד עילה כנגד חברת הביטוח.

היעדר אשמה

חוק הפלת"ד הינו חוק סוציאלי. מטרתו - לפצות כל מי שנפגע כתוצאה מתאונת דרכים שהיה מעורב בה רכב מנועי. לשם הגשמת מטרת חוק הפלת"ד נקבע עקרון "היעדר האשמה", לפיו כל אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי, ואין זה משנה אם היה אשם לקרות התאונה או לא. יצוין, כי קיימים מספר חריגים לזכאות הנפגע בתאונת דרכים, חלקם מנויים בחוק וחלקם נקבעו בפסיקת בית המשפט העליון. בצד עקרון "היעדר האשמה" נקבעו בחוק הפלת"ד מספר הגבלות באשר לשיעור הפיצוי, הן לגבי חישוב הפסדי ההשתכרות והן לגבי ראש הנזק של כאב וסבל ("עגמת נפש").

המישור הסוציאלי - אל מול המוסד לביטוח הלאומי

בחוק הביטוח הלאומי מוגדרת תאונת עבודה כתאונה הנגרמת לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. כן נקבע, כי יראו כתאונת עבודה אף תאונה המתרחשת בדרך אל מקום העבודה וממנו. במקרה של תאונת עבודה, זכאי הנפגע לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה עבור 91 הימים ממחרת יום התאונה.

דמי פגיעה אלה נועדו לפצות את הנפגע בגין הפסדי ההשתכרות שנגרמו לו לאחר התאונה ובעקבותיה. במידה ונותרה לנפגע נכות כתוצאה מן התאונה, זכאי הנפגע להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. במקרה כזה תיקבע הנכות על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. בנוסף זכאי הנפגע לכיסוי הוצאות הריפוי, תרופות, הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים וכיו"ב.

דמי הפגיעה מחושבים לפי 75% משכרו של הנפגע. גם גמלת הנכות נגזרת משכרו של הנפגע, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו. במידה ונקבעה נכות בשיעור נמוך מ-19%, יקבל הנפגע מענק חד-פעמי. אם נקבעה נכות בשיעור גבוה מ-19%, יקבל הנפגע גמלה חודשית.

המישור הנזיקי - אל מול המעביד/המזיק

בתי המשפט פסקו, כי מעביד חב חובת זהירות כלפי העובד. על המעביד מוטלות חובות שונות, שמטרתן לספק לעובד סביבת עבודה בטוחה. בין השאר חייב המעביד לספק לעובד כלי עבודה בטוחים, הגנה מפני סכנות במקום העבודה, הדרכה נאותה, פיקוח ועוד.

כאשר נפגע עובד במהלך עבודתו, בוחן בית המשפט האם עמד המעביד בחובות המוטלות עליו. אם ימצא בית המשפט כי המעביד הפר איזו מן החובות המוטלות עליו, ובפרט אם חובות אלו נקבעו בחיקוק מסוים, יקבע בית המשפט כי המעביד התרשל כלפי העובד, ובמקרה כזה תקום לעובד זכאות לפיצוי מאת המעביד. במידה ומדובר בתאונה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, זכאי העובד - כאמור - לפיצוי חלקי מהמוסד לביטוח לאומי.

במקרה כזה, ועל מנת למנוע "כפל פיצוי", יקבע בית המשפט כי המעביד לשלם לעובד את יתרת הפיצוי שאינו משולם לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובין השאר 25% מאובדן השכר, פיצוי בגין כאב וסבל, הוצאות עזרת צד שלישי ועוד.

אם המעביד ביטח עצמו ואת פעילותו, רשאי העובד לתבוע גם את חברת הביטוח שביטחה את המעביד. לפיכך, מומלץ בטרם הגשת התביעה כנגד המעביד, לברר עימו אם הוא מבוטח, למשל בפוליסת "חבות מעבידים", מאחר שקל יותר לקבל את הפיצוי שייפסק מחברת הביטוח מאשר מהמעביד, אשר בדרך כלל חוסנו הכלכלי נמוך מזה של חברת הביטוח.

תאונת עבודה שנגרמה עקב רשלנותו של צד שלישי

ישנם מצבים בהם העובד עשוי להיפגע במהלך עבודתו אצל או על ידי צד שלישי, שאינו המעביד. דוגמה שכיחה של תביעה כנגד צד ג' הינה מקרה בו העובד נשלח לבצע עבודה אצל לקוח של המעביד, ואצל אותו לקוח מתרחשת תאונה בגלל מעשה או מחדל של הלקוח. במקרה כזה יכול העובד, בנוסף לפניה למוסד לביטוח לאומי, להגיש תביעה נזיקית כנגד המעביד וכנגד הצד השלישי. במצב דברים זה עשוי העובד להיפרע אף יותר מנזקו ולקבל 125% מנזקו במקום 100%.

המישור השלישי - ביטוח פרטי

עובדים רבים מבוטחים באופן פרטי במסגרת פוליסות תאונות אישיות, פוליסות ואובדן כושר עבודה וכיו"ב. כאשר נפגע אדם במהלך עבודתו, הוא זכאי על פי רוב להגיש תביעה גם מכוח פוליסות פרטיות, בנוסף לתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי ו/או כנגד האחראי לקרות הנזק (מעביד, צד שלישי). כמו כן, עובד אשר אינו מבוטח באופן פרטי במסגרת פוליסות כנ"ל - רצוי כי יבדוק במקום העבודה, אם הוצאה מטעם מקום העבודה פוליסת תאונות אישיות או אובדן כושר עבודה. עובדים רבים אינם מודעים לכך שמקום העבודה דאג לבטחם.

התיישנות

תביעה לדמי פגיעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי עד שנה ממועד הפגיעה. תביעה נגד המעביד או נזק צד שלישי שגרם לנזק יש להגיש עד 7 שנים ממועד הפגיעה. תביעה נגד חברת ביטוח בגין פוליסות פרטיות יש להגיש עד 3 שנים ממועד הפגיעה. בכל מקרה מומלץ שלא להשתהות בהגשת התביעות, ורצוי לפנות למשרדינו בהקדם לאחר קרות התאונה, על מנת לקבל יעוץ מקצועי.

חדשות משפטיות

 • מרכז הקנסות הורה על ביטול כ- 18,000 ₪ ריבית פיגורים שצבר לקוח על קנסות תעבורה.
 • נדחתה תביעה כנגד לקוח שהואשם בתאונת פגע וברח – הוצאות הושתו על המתלונן
 • תעבורה - חלם בכביש גהה, גרם לתאונה קשה, וסיים ללא פסילה מעבר לפסילה מנהלית
 • תעבורה - בעלים של פאב ידוע מראשל"צ, סיים תיק שכרות בענישה קלה במיוחד.
 • תעבורה - בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על ידי עו"ד אנושי אלי על פסק דין חלוט בעניין התרת נהיגה לבלתי מורשה והורה על קיצור הפסילה.
 • תעבורה - בוטלה פסילת משרד הרישוי בת 3 חודשים עקב ניקוד למנהל חברה ידועה
 • תעבורה - הפחתת מהירות עקב בעיה בחומר החקירה - וסיום תיק מהירות בקנס בלבד.
 • תעבורה - סיום מידי של תיק שכרות עקב בעיה חמורה בראיות התביעה – בדיקת דם.
 • תעבורה - הושב רשיון נהיגה לנהגת שנתפסה נוהגת בשכרות.
 • תעבורה - תיק תאונת דרכים קשה, הסתיימה ללא פסילה כלל
 • תקדים - סיום תיק נזיקין בקבלת פיצויים בגין נזק, ללא ניכוי רשלנות תורמת, כמקובל על פי ההלכה.
 • תעבורה - דהר במהירות מסחררת בי"ם - צולם בתמונה וסיים ללא פסילה כלל.
 • תעבורה - סיום תיק מהירות ללא פסילה בפועל וללא פסילה על תנאי תוך הפחתת הניקוד על העברה.
 • נשללה חוות הדעת ולפיה מכשיר הינשוף מזהה מיצים כאלכוהול
 • הוספו מאמרים חדשים
כתובתנו:
שד' לישנסקי 27 ראשל"צ
טלפון:
03-9413381
פקס:
03-9413384

יצירת קשר

שלחו הודעה ונחזור אליך בהקדם.
Designed by: Miss Ferret