english | עברית | русский

תנאי שימוש

החומר המוצג באתר זה (לרבות כל הפרסומים הניתנים להורדה) מיועד להעניק לך מידע כללי בלבד על תחומי העיסוק והמומחיות של אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון. המידע מסופק לידיעתך האישית, אינו מיועד לשימוש מסחרי ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי מסוג כלשהו.

אל למקבל מידע מאתר זה לפעול או לחדול מלפעול על בסיס המידע הכלול באתר זה, מבלי לבקש ייעוץ משפטי או מקצועי הולם ביחס לעובדות ולנסיבות הרלוונטיות לעניינו מעו"ד מוסמך במדינתו של מקבל המידע. אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון אינו נותן כל התחייבות או מצג ביחס למידע המוצג באתר זה, לרבות ביחס להיות המידע, מלא, מעודכן ומדויק.

אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון אינו נוטל על עצמו כל אחריות והוא לא יראה כאחראי כלפי כל אדם או ישות ביחס להשלכות שייגרמו, ככל שייגרמו, מהסתמכות על המידע הכלול באתר זה, מהנגישות אליו או מעשיית כל שימוש אחר במידע זה. המידע המשודר והנקלט באמצעות אתר זה אינו מיועד ליצור, ואינו יוצר יחסי עורך דין-לקוח בין אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון לבינך או לבין גורם אחר.

אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון אינו יכול לערוב לשמירתו בסוד של כל סוג של תשדורת באמצעות אתר זה, ועצם עריכת תשדורת כאמור לא תיראה כיוצרת יחסי עורך דין-לקוח בין אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון לבינך או לבין כל גורם אחר.

ככל שמופיעים באתר זה קישורים לאתרים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, אין לראות בכך אישור, תמיכה או המלצה של אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון לשימוש באתרים האמורים או לנכונות התוכן המופיע בהם. אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון אינו נותן כל התחייבות או מצג ביחס לאתרים אלה או למידע המופיע בהם.

אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון שומר את מלוא הזכות לשנות, לערוך התאמות או למנוע גישה לחלק או לכל התכנים המופיעים באתר זה, בכל זמן ובלי הודעה מוקדמת.

שימושך באתר זה מהווה אישור לכך שקראת, הבנת וקיבלת במלואם את תנאי כתב אי-אחריות זה. כל תביעה או הליך משפטי בינך לבין אנושי ושות' משרד עורכי דין, גישור,בוררות ונוטריון ביחס לכל ענין הקשור באתר זה ו/או בשימוש בו יתברר על פי הדין הישראלי אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

חדשות משפטיות

 • מרכז הקנסות הורה על ביטול כ- 18,000 ₪ ריבית פיגורים שצבר לקוח על קנסות תעבורה.
 • נדחתה תביעה כנגד לקוח שהואשם בתאונת פגע וברח – הוצאות הושתו על המתלונן
 • תעבורה - חלם בכביש גהה, גרם לתאונה קשה, וסיים ללא פסילה מעבר לפסילה מנהלית
 • תעבורה - בעלים של פאב ידוע מראשל"צ, סיים תיק שכרות בענישה קלה במיוחד.
 • תעבורה - בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על ידי עו"ד אנושי אלי על פסק דין חלוט בעניין התרת נהיגה לבלתי מורשה והורה על קיצור הפסילה.
 • תעבורה - בוטלה פסילת משרד הרישוי בת 3 חודשים עקב ניקוד למנהל חברה ידועה
 • תעבורה - הפחתת מהירות עקב בעיה בחומר החקירה - וסיום תיק מהירות בקנס בלבד.
 • תעבורה - סיום מידי של תיק שכרות עקב בעיה חמורה בראיות התביעה – בדיקת דם.
 • תעבורה - הושב רשיון נהיגה לנהגת שנתפסה נוהגת בשכרות.
 • תעבורה - תיק תאונת דרכים קשה, הסתיימה ללא פסילה כלל
 • תקדים - סיום תיק נזיקין בקבלת פיצויים בגין נזק, ללא ניכוי רשלנות תורמת, כמקובל על פי ההלכה.
 • תעבורה - דהר במהירות מסחררת בי"ם - צולם בתמונה וסיים ללא פסילה כלל.
 • תעבורה - סיום תיק מהירות ללא פסילה בפועל וללא פסילה על תנאי תוך הפחתת הניקוד על העברה.
 • נשללה חוות הדעת ולפיה מכשיר הינשוף מזהה מיצים כאלכוהול
 • הוספו מאמרים חדשים
כתובתנו:
שד' לישנסקי 27 ראשל"צ
טלפון:
03-9413381
פקס:
03-9413384

יצירת קשר

שלחו הודעה ונחזור אליך בהקדם.
Designed by: Miss Ferret