english | עברית | русский

תאונות בית ספר - פיצויים לתלמיד - תביעה נגד רשות מקומית - תביעה נגד מערכת החינוך

לאנושי ושות' משרד עורכי דין גישור בוררות ונוטריון, קשר ישיר לתפעול פוליסות הביטוח של התלמידים באשר הם וזאת לאור מעורבותו של עו"ד אנושי דניאל, בהליכי קבלת ההחלטות בארגונים והמוסדות השונים שהינם שותפים לישומו של חוק זה וביצוגם של תלמידים רבים לפיו.

על פי חוק, תלמידים מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים, גם מפני תאונות הנגרמות מחוץ לשעות הלימודים. פוליסה זו מכסה כל נזק שאירע בכל מקום בעולם ובכל שעה ביממה, למעט חריגים הקבועים בפוליסה. חריגים אלה הנם מקרים בהם לנפגע עומדת זכות תביעה וקבלת פיצויים ממקורות אחרים, כגון תאונות דרכים (הפיצוי משולם על ידי ביטוח החובה של הרכב), תאונות עבודה (הפיצוי משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי) וכד'. הפוליסה מכסה גם ילדים בגן, בשעות פעילות הגן.

סכומי הפיצוי

הפוליסה מקנה פיצוי חד-פעמי לתלמיד שנגרמה לו נכות עקב תאונה או במידה ועקב תאונה נעדר מבית הספר לתקופה של מעל ל-21 ימים רצופים (כאשר הפיצוי משולם מהיום השישי). הפיצוי המוענק במקרה של 100% נכות הינו כ-350,000 ש"ח. סכום הפיצוי היומי במקרה של היעדרות מביה"ס (המגובה באישורים רפואיים) הינו כ-90 ש"ח ליום, ואם אושפז התלמיד - כ-130 ש"ח ליום אשפוז. במקרה מוות משולם פיצוי חד-פעמי בסך של כ-140,000 ש"ח. הפוליסה מקנה גם החזר מסוים בגין הוצאות רפואיות שאינן מכוסות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכן החזר בגין הוצאות רכישת או שכירת אמצעי עזר רפואיים (עד תקרה של כ-1,100 ש"ח).

חשוב לציין, כי הפוליסה מכסה גם הורים מלווים, כך שהסכומים הנ"ל מתייחסים גם להורה שנפגע במהלך פעילותו כהורה מלווה. קבלת פיצוי במסגרת פוליסת תאונות אישיות אינה באה במקום קבלת פיצוי בתביעת נזיקין, במידה וקיימת עילה לתביעה כזו. כך, למשל, תלמיד שנפל בבית הספר בגלל מפגע בטיחותי ונגרמה לו נכות, יכול ויימצא זכאי לפיצוי הן מבית הספר בתביעת נזיקין, והן מכוח פוליסת תאונות אישיות.

טיפול בתביעה

על מנת להתחיל את הטיפול בתביעה יש לקבל מבית הספר את פרטי חברת הביטוח במסגרתה בוטח ביה"ס. מומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בדיני ביטוח לצורך ניהול התביעה, שכן לעיתים דוחות חברות הביטוח תביעות בטענות כאלו ואחרות, שכל מטרתן להתחמק מתשלום תגמולי הביטוח המגיעים לנפגע, אף אם אין ממש בטענות אלו. ניסיונן עתיר השנים של חברות הביטוח העניק להן מומחיות בשכנוע נפגעים, כאילו אין הם זכאים לפיצוי. נפגעים רבים מאמינים לחברות הביטוח ומסכימים לקבל את רוע הגזירה, מוותרים ובכך למעשה מעשירים את חברות הביטוח.

לעיתים חברת הביטוח מודעת לחולשת טענותיה ולפיכך מציעה "לפנים משורת הדין" או "כמחווה של רצון טוב" לשלם לנפגע סכום מסוים בתמורה לחתימתו על כתב ויתור, לפיו אין ולא יהיו לו לעולם כל טענות כנגד חברת הביטוח. נפגעים רבים נופלים בפח ובכך למעשה מוותרים על חלק נכבד מסכומי הביטוח המגיעים להם. כמובן שישנן טענות רבות אחרות הנטענות על ידי חברות הביטוח, ולכן מומלץ בכל מקרה להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני הביטוח, על מנת לבדוק את נכונות הטענות הללו, ולא לקבלן ככתבן וכלשונן.

התיישנות

על פי חוק חוזה הביטוח, תביעה לתשלום תגמולי ביטוח מתיישנת כעבור 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. בנוגע לקטינים, מתחיל מרוץ ההתיישנות בהגיעם לגיל 18. במילים אחרות, תלמיד שנפגע בהיותו קטין יוכל להגיש תביעה עד הגיעו לגיל 21. מרוץ ההתיישנות מופסק רק על ידי הגשת תביעה לבית המשפט, או קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של המבטח, על הארכת תקופת ההתיישנות. לכן, אין די בהגשת תביעה או דרישה לחברת הביטוח כדי להאריך את תקופת ההתיישנות. על כן, חשוב מאוד לשים לב לעניין ההתיישנות ולא להזניחו.

חדשות משפטיות

 • מרכז הקנסות הורה על ביטול כ- 18,000 ₪ ריבית פיגורים שצבר לקוח על קנסות תעבורה.
 • נדחתה תביעה כנגד לקוח שהואשם בתאונת פגע וברח – הוצאות הושתו על המתלונן
 • תעבורה - חלם בכביש גהה, גרם לתאונה קשה, וסיים ללא פסילה מעבר לפסילה מנהלית
 • תעבורה - בעלים של פאב ידוע מראשל"צ, סיים תיק שכרות בענישה קלה במיוחד.
 • תעבורה - בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על ידי עו"ד אנושי אלי על פסק דין חלוט בעניין התרת נהיגה לבלתי מורשה והורה על קיצור הפסילה.
 • תעבורה - בוטלה פסילת משרד הרישוי בת 3 חודשים עקב ניקוד למנהל חברה ידועה
 • תעבורה - הפחתת מהירות עקב בעיה בחומר החקירה - וסיום תיק מהירות בקנס בלבד.
 • תעבורה - סיום מידי של תיק שכרות עקב בעיה חמורה בראיות התביעה – בדיקת דם.
 • תעבורה - הושב רשיון נהיגה לנהגת שנתפסה נוהגת בשכרות.
 • תעבורה - תיק תאונת דרכים קשה, הסתיימה ללא פסילה כלל
 • תקדים - סיום תיק נזיקין בקבלת פיצויים בגין נזק, ללא ניכוי רשלנות תורמת, כמקובל על פי ההלכה.
 • תעבורה - דהר במהירות מסחררת בי"ם - צולם בתמונה וסיים ללא פסילה כלל.
 • תעבורה - סיום תיק מהירות ללא פסילה בפועל וללא פסילה על תנאי תוך הפחתת הניקוד על העברה.
 • נשללה חוות הדעת ולפיה מכשיר הינשוף מזהה מיצים כאלכוהול
 • הוספו מאמרים חדשים
כתובתנו:
שד' לישנסקי 27 ראשל"צ
טלפון:
03-9413381
פקס:
03-9413384

יצירת קשר

שלחו הודעה ונחזור אליך בהקדם.
Designed by: Miss Ferret