english | עברית | русский

ייצוג קטינים ונוער בעבירות תעבורה - ע"י עו"ד לתעבורה

למשרד עו"ד אנושי ושות' נסיון רב שנים בטיפול בקטינים אשר הואשמו בעבירות תעבורה, קטינים אשר סיימו את ההדינות המשפטית ללא הרשעה בפועל וזאת על מנת לסייע להם בעתיד.

חשוב לזכור שבעוד עבירות קטינים נדונות ככלל, בבית המשפט לנוער, נקבעו בסעיף 45 ב לחוק הנוער, תנאים בהם עבירות תעבורה, אף שנעברו בידי קטנים, יידונו בבית המשפט לתעבורה, למעט חריגים בהם הטיפול נותר בידי בית המשפט לנוער. עם זאת, יודגש, כי שופט תעבורה מוסמך, מטעמים מיוחדים ולשם טובת הקטין, להעביר בכל עת את הדיון לבית המשפט לנוער.

 

עבירות שבסמכות בית המשפט לתעבורה

בבית המשפט לתעבורה יידונו אישומי תעבורה של קטין, אשר לפי גילו כשיר לקבל רשיון נהיגה לרכב המנועי שבו נעברה העבירה (לכן, הגיל הקובע משתנה בהתאם לסוג הרכב בו נעברה העבירה) עבירות אלה הם:

-עבירה על פקודת הביטוח הכרוכה בשימוש ברכב מנועי.
-עבירה על פקודת התעבורה ותקנותיה הכרוכה בנהיגת רכב מנועי, פרט לאלו: *נהיגה כשהנהג שיכור, כשהוא נתון תחת השפעת משקה משכר או סם מסוכן.
*נהיגת רכב, כשהנהג אינו מורשה לנהיגה ברכב מאותו סוג שרשיון הנהיגה שלו פקע מעל 6 חודשים.

עבירות שבסמכות בית המשפט לנוער

בבית המשפט לנוער יידונו אישומי תעבורה של קטין במקרים אלה:

-כאשר עבירת התעבורה כרוכה בעבירת שימוש ברכב ללא רשות, בניגוד לסעיף 413 ג' לחוק העונשין, או עבירה פלילית אחרת, שאינה עבירת תעבורה. -כאשר עבירת התעבורה המיוחסת לקטין היא אחת מאלה:

*נהיגה כשהנהג שיכור, כשהוא נתון תחת השפעת משקה משכר או סם מסוכן.
*נהיגת רכב, כשהנהג אינו מורשה לנהיגה ברכב מאותו סוג, או כשרשיון נהיגתו פקע מעל 6 חודשים.
*עבירת התעבורה נעברה ברכב שאינו מנועי, או כשהאישום הוא בעבירה שעבר הקטין כהולך רגל.

אין ספק שסמכות בית המשפט לנוער שלא להרשיע את הקטין, כדי למנוע הטלה אוטומטית של חותם עבריינות על הקטין שעלול לפגוע בעתידו, הנה מטרה משפטית נעלית, אך רק בייצוג מקצועי על ידי עורך דין בעל נסיון בייצוג בעניני תעבורה בבתי משפט לנוער - כעורכי הדין של משרד אנושי ושות' - ניתן לשאוף לכך.

חדשות משפטיות

 • מרכז הקנסות הורה על ביטול כ- 18,000 ₪ ריבית פיגורים שצבר לקוח על קנסות תעבורה.
 • נדחתה תביעה כנגד לקוח שהואשם בתאונת פגע וברח – הוצאות הושתו על המתלונן
 • תעבורה - חלם בכביש גהה, גרם לתאונה קשה, וסיים ללא פסילה מעבר לפסילה מנהלית
 • תעבורה - בעלים של פאב ידוע מראשל"צ, סיים תיק שכרות בענישה קלה במיוחד.
 • תעבורה - בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על ידי עו"ד אנושי אלי על פסק דין חלוט בעניין התרת נהיגה לבלתי מורשה והורה על קיצור הפסילה.
 • תעבורה - בוטלה פסילת משרד הרישוי בת 3 חודשים עקב ניקוד למנהל חברה ידועה
 • תעבורה - הפחתת מהירות עקב בעיה בחומר החקירה - וסיום תיק מהירות בקנס בלבד.
 • תעבורה - סיום מידי של תיק שכרות עקב בעיה חמורה בראיות התביעה – בדיקת דם.
 • תעבורה - הושב רשיון נהיגה לנהגת שנתפסה נוהגת בשכרות.
 • תעבורה - תיק תאונת דרכים קשה, הסתיימה ללא פסילה כלל
 • תקדים - סיום תיק נזיקין בקבלת פיצויים בגין נזק, ללא ניכוי רשלנות תורמת, כמקובל על פי ההלכה.
 • תעבורה - דהר במהירות מסחררת בי"ם - צולם בתמונה וסיים ללא פסילה כלל.
 • תעבורה - סיום תיק מהירות ללא פסילה בפועל וללא פסילה על תנאי תוך הפחתת הניקוד על העברה.
 • נשללה חוות הדעת ולפיה מכשיר הינשוף מזהה מיצים כאלכוהול
 • הוספו מאמרים חדשים
כתובתנו:
שד' לישנסקי 27 ראשל"צ
טלפון:
03-9413381
פקס:
03-9413384

יצירת קשר

שלחו הודעה ונחזור אליך בהקדם.
Designed by: Miss Ferret